Oprávnenie policajta vykázať osobu zo spoločného obydlia vs väzba

Autor: Peter Fejfar | 7.6.2009 o 11:51 | Karma článku: 6,46 | Prečítané:  4189x

Koncom roka 2008 dostali policajti novelizáciou zákona o Policajnom zbore v § 27a nové oprávnenie a to oprávnenie vykázať osobu zo spoločného obydlia. Napriek krásnemu zámeru chrániť ohrozené osoby žijúce v spoločnom obydlí, ktorý prijatie novely sledovalo, mám dojem, že celé oprávnenie sa míňa svojím účinkom a celé stojí v tieni inštitútu väzby podľa § 71 Trestného poriadku.

Nové oprávnenie, ktoré pribudlo policajtom na základe zákona č. 491/2008 Z.z., ktorým bol novelizovaný zákon č. 171/1993 Z.z. o policajnom zbore, umožňuje policajtovi vykázať z bytu alebo domu alebo iného priestoru spoločne obývaného s ohrozenou osobou a aj z jeho bezprostredného okolia osobu, u ktorej možno na základe zistených skutočností očakávať útok na život, zdravie, slobodu alebo zvlášť závažný útok na ľudskú dôstojnosť ohrozenej osoby, najmä vzhľadom na predchádzajúce takéto útoky; súčasťou vykázania zo spoločného obydlia je aj zákaz vstupu vykázanej osobe do spoločného obydlia počas 48 hodín od vykázania. Policajt je oprávnený vykázať takúto osobu zo spoločného obydlia aj počas jej neprítomnosti. Uvedená doba na vykázanie môže byť predĺžená, ak ohrozená osoba podá na súd návrh na vydanie predbežného opatrenia, pričom doručením takéhoto návrhu sa vykázanie predĺžuje až do nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia súdu o tomto návrhu. Nebudem sa tu rozpisovať o všetkých detailoch tohto oprávnenia policajta, spomeniem však ešte ten detail, že policajt je povinný poskytnúť vykázanej osobe informáciu o možnostiach ubytovania.

Samotné opatrenie sleduje veľmi krásnu myšlienku a to chrániť ohrozené osoby, najmä pred násilným správaním sa osôb, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti. O tom by vedeli veľa rozprávať práve organizácie, ktoré sa zaoberajú pomocou takýmto ohrozeným osobám.

Uvedené oprávnenie je účinné približne polroka a výsledky sú také, že sa veľmi nevyužíva, resp. policajti sa dosť vyhýbajú ho využívať. Prečo je tomu tak?

Odpoveď je potrebné hľadať vo viacerých rovinách. Osoba, ktorá by mohla byť vykázaná zo spoločného obydlia, spravidla spáchala nejaký trestný čin. Pri spáchaní priestupku sa takéto oprávnenie, vzhľadom na jeho vážny zásah do práv osoby, ktorej sa týka, asi nevyužije. Predsa závažnosť, resp. stupeň spoločenskej nebezpečnosti priestupku je pre spoločnosť dosť nepatrný a zásah do práv osoby dosť vysoký. Ako dôvod prijatia takéhoto oprávnenia bola predovšetkým ochrana ohrozených osôb a to najmä konaním, ktoré je možné kvalifikovať ako trestný čin. Jedná sa spravidla o trestné činy týrania blízkej a zverenej osoby, nebezpečného vyhrážania, ublíženia na zdraví a pod. Použitie takéhoto oprávnenia pri páchaní takýchto trestných činov a z obavy pred pokračovaním v ich páchaní, je samozrejme namieste. Ako však vyzerá skutočnosť?

Policajt spravidla ak po oznámení niektorého zo spomenutých trestných činov, po jeho preverení na mieste zistí, že oznámenie sa pravdepodobne zakladá na pravde, podozrivého s využitím príslušného inštitútu zákona o Policajnom zbore resp. Trestného poriadku obmedzí na osobnej slobode, pričom celú vec a podozrivého odovzdá oránom činným v trestnom konaní. Keďže policajt, ktorý vykonával bezprostredný zákrok vec aj s podozrivým odovzdal orgánom činným v trestnom konaní (to sú tiež policajti), preniesol na nich aj možnosť využiť takéto oprávnenie. Samozrejme zákon nezakazuje využiť takéto oprávnenie aj jemu, ale ak by ho využil, mohol by v budúcnosti spôsobiť orgánom činným v trestnom konaní určité komplikácie (napr. aj keď osoba pri vykázaní má uviesť adresu svojho ďalšieho pobytu, tento pobyt však nie je stopercentný a vzniká problém s doručovaním zásielok osobe). Orgán činný v trestnom konaní, ktorý vec a osobu podozrivého prevzal, však má k dispozícii omnoho účinnejší nástroj, ktorým osobe zabráni v páchaní ďalšej trestnej činnosti a ktorý ohrozené osoby chráni omnoho účinnejšie. Týmto nástrojom je inštitút § 71 Trestného poriadku. Je ním väzba. Trestný poriadok pozná tri dôvody na väzbu osoby. Jedným z nich je aj ten dôvod, aby osoba nepokračovala v páchaní trestného činu, t.j ide o preventívnu väzbu. Samozrejme pri takýchto trestných činoch vzniká dôvod aj na kolúznu väzbu, nakoľko je riziko, že ohrozené osoby ako poškodení a svedkovia zároveň budú zo strany podozrivého určitým spôsobom ovplyvňovaní. V prípade, že by bolo využité oprávnenie vykázania z obydlia, by mohla nastať aj tá situácia, že podozrivý by sa zdržoval na neznámom mieste, čo by mohlo zadať na dôvod útekovej väzby.

Ďalším dôvodom, prečo sa oprávnenie vykázania zo spoločného obydlia príliš nepoužíva je efektivita tohto oprávnenia. Pri využití inštitútu väzby, je osoba podozrivého umiestnená do Ústavu na výkon väzby, pričom tento je k dispozícii pre účely vyšetrovania a tiež sú ochránené ohrozené osoby. Pri využití oprávnenia vykázať osobu zo spoločného obydlia, je táto osoba vykázaná len administratívne, aj keď policajti vykonávajú kontrolu dodržiavania vykázania. Títo však neostanú pri obydlí nonstop ako súkromná ochrana a neexistuje záruka, že vykázaná osoba neuskutoční to, pred čím chceli policajti ohrozné osoby uchrániť.

Zaujímavým dôvodom na nevyužívanie tohto oprávnenia je aj ten dôvod, že vykázaná osoba sa môže dostať do situácie, že nemá prostriedky na ďalšie ubytovanie, resp. ani prostriedky na presun do miesta možnosti ďalšieho ubytovania. Uvedená skutočnosť je o to zaujimavšia, čím horšie sú klimatické podmienky.

Existuje však možnosť využitia oprávnenia vykázať osobu zo spoločného obydlia v prípade, že orgán činný v trestnom konaní nevyužil možnosť využitia väzby a je tu riziko, že osoba bude vo svojom konaní pokračovať. Lenže ak je takéto riziko, tak dôvod na väzbu existuje a je už zodpovednosťou orgánu činného v trestnom konaní, že väzbu nevyužil. Stať sa môže, že tento orgán možnosť väzby využije, ale súd ju neschváli, resp. tento sa nestotožní s dôvodmi na vzatie osoby do väzby. Na mieste je preto potom otázka, že ak súd nevidí dôvod na väzbu, má vidieť dôvod na vykázanie zo spoločného obydlia policajt?

Ako som už spomenul vyššie, dôvody na schválenie takéhoto oprávnenia policajta sú veľmi ušľachtilé a ochrana ohrozených osôb je potrebná. Veď kto iný ako polícia by mal takýmto osobám poskytnúť ochranu. Mám však pocit, že schválením takéhoto oprávnenia bola len vykonaná ďalšia čiarka, ktorou sa prezentuje nejaká činnosť, pričom obsah stále uniká. Uvedené oprávnenie funguje aj v iných štátoch a aj sa využíva. To však nie je dôvod, aby sme všetko automaticky preberali, ak už existujú nástroje, ktoré takúto problematiku riešia a riešia ju efektívne. Pravda, ak sa tieto nástroje využívajú. Argument, že takéto oprávnenie sa prijalo, lebo sa dostatočne nevyužívajú iné nástroje vôbec neobstojí. Oprávnenie vykázať osobu zo spoločného obydlia policajti veľmi nevyužívajú. Príjmeme preto, ďalšie, iné oprávnenie?

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Už ste čítali?